Martin, analytiker

Hoten på internet kan komma från många olika håll. Och de som vill göra intrång blir allt skickligare, vilket ställer stora krav på analytikern Martin.
På dagarna jobbar Martin med att analysera trafik på internet – ett jobb som innebär mycket ensamarbete. Men tack vare bra sammanhållning blir det ändå stort utbyte av erfarenhet och kunskap.

Martin, analytiker. Jag får stort utbyte av kunskap och erfarenheter.

Hur kommer det sig att du sökte dig till FRA?

– Det är en spännande värld att arbeta i och dessutom känns det bra att göra något viktigt – att med mitt jobb göra en insats för Sverige.

Vad tror du gjorde att du fick jobbet?

– Min oerhörda charm, och intresset för nya områden.

Ditt jobb går ut på att analysera trafik på internet för att hitta hot mot Sverige. Berätta mer!

– Jag kan inte gå in på det för mycket, men jag kan säga att jag befinner mig på en annan nivå på internet än vad de flesta gör dagligen. Det är en annan detaljnivå och väldigt mycket data.

När har du som roligast på jobbet?

– När jag har hittat något eller löst ett problem och vet att ”det här kommer folk ha nytta av”. Sedan tycker jag om friheten i jobbet på FRA. Och kollegorna förstås.

Blir det någonsin ensamt att sitta och analysera trafik?

– En stor del av jobbet gör jag för mig själv, men samtidigt sker det ett stort utbyte av information och erfarenhet mellan kollegorna. Sedan har vi väldigt kul på min avdelning. Det är en skön stämning.

Vilken egenskap tycker du är viktigast att ha för att jobba på FRA?

– Nyfikenhet, en vilja att utforska saker och att lösa problem. Fallenhet för programmering är förstås bra att ha i grunden, men det är lättare att lära sig än att ha rätt kunskaper från början.

Var vill du vara om tre år?

– Jag vill känna att jag har tillräckligt med erfarenhet för att snabbt kunna tackla nya utmaningar och för att kunna dela med mig av bra erfarenheter till mina kollegor. FRA stöttar verkligen mig i min utveckling. Det finns dels interna kurser, dels kan man själv föreslå externa kurser att gå som kan vara värdefulla för ens professionella och personliga utveckling. Sedan finns möjlighet att prova på andra tjänster inom FRA.

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor