Magnus, jurist

Som jurist på FRA jobbar Magnus med rättsliga frågor som han annars aldrig skulle komma i kontakt med.

Magnus, jurist på avdelningen för verksamhetsstöd. Jag gör en insats för Sverige samtidigt som jag utvecklas som jurist.

På rättsenheten stöttar Magnus och hans kollegor hela myndigheten i rättsliga frågor. I mångt och mycket är det som vilket juristjobb som helst, med vanliga uppgifter för jurister. Men en del ärenden är högst ovanliga.

Varför blev du intresserad av en karriär på FRA?

– Jag råkade av en slump se att FRA sökte jurister. Jag tilltalades av arbetsbeskrivningen. Dels verkade uppgifterna intressanta, men sedan lockades jag också av att jobba på en myndighet med ett syfte som kändes meningsfullt. Jag såg en möjlighet att lyfta blicken samtidigt som jag skulle få användning av min kompetens.

Vad blev du mest förvånad över när du började?

– FRA är kanske en av de mest hemliga arbetsplatserna som finns i Sverige. Men när du väl jobbar här är det förvånansvärt normalt, och långt ifrån den bilden av agentfilm som jag kanske hade i huvudet när jag sökte hit. Vi har möten, jobbar och fikar som alla andra. På många sätt är det som vilket jobb som helst. Däremot jobbar vi med frågor som är utöver det vanliga.

Berätta lite om vad du gör på jobbet!

– Vi på rättsenheten är fem jurister och en chef. Det finns också en chefsjurist på myndigheten. Vårt uppdrag är att stötta verksamheten i alla rättsliga frågor.

Kan du berätta lite mer konkret vilka frågor ni jobbar med?

– Vi är med och besvarar remisser och handlägger ärenden då medborgare begärt ut allmänna handlingar. Vi handhar frågor avseende personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen, som på andra myndigheter, för att nämna några exempel. Men en stor del av arbetet rör frågor inom FRA:s försvarsunderrättelse-, och informationssäkerhetsverksamhet. Vi djupdyker med andra ord i lite ovanliga lagar såsom försvarsunderrättelselagen, signalspaningslagen och ”vår” egen personuppgiftslag den så kallande FRA-PUL. Det är ett väldigt varierande och utmanande jobb. Precis som jag vill ha det.

Vad gör dig mest stolt på jobbet?

– Jag är en viktig del av ett stort maskineri och bidrar till att FRA uppfyller sitt uppdrag. Jag tror alla på FRA, oavsett roll, delar en stark övertygelse om att det vi gör har stor betydelse – tillsammans är vi en del i att göra Sverige säkert.

Fotnot: Magnus är ett fingerat namn.

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor