Johan, sam­verkans­person

När det sker något stort i världen, befinner sig Johan mitt i de säkerhetspolitiska frågorna. Då känns det verkligen att han jobbar för Sverige.

Johan, samverkansperson. Det bästa med jobbet är att allt jag gör handlar om att skydda vårt land.

Johan är ansvarig för att se till att det är ett smidigt informationsutbyte mellan FRA och myndighetens uppdragsgivare. Det viktigaste för att lyckas med det är att samarbeta med och entusiasmera kollegorna.

Vilka olika roller har du haft sedan du anställdes på FRA?

– Jag började som analytiker och efter det var jag underrättelseledare, vilket innebar att jag ledde hela processen för mitt team. Från inhämtning av information till bearbetning, analys och rapportering till Försvarsmakten.

Idag är din roll samverkansperson mellan FRA och era uppdragsgivare. Vad innebär det?

– Mitt jobb är att se till att samverkan och kontakterna mellan oss och uppdragsgivarna fungerar så smidigt som möjligt. För det mesta går information fram till rätt ställe. Men när det inte fungerar eller om någon är osäker på vem de ska kontakta, är det mig man ringer. Jag är också myndighetens representant i många av de möten vi har med uppdragsgivarna.

Innan du började på FRA, var du officer i Försvarsmakten. Var det en stor omställning att börja här?

– Ja, det tycker jag. FRA är en mycket plattare organisation. Avståndet mellan golvet, där den verkliga produktionen sker, till högsta ledningen är mycket kort. Som enskild medarbetare är det relativt lätt att få genomslag för sina idéer och möjlighet att påverka beslutsprocessen.

Vilken är den största utmaningen med ditt jobb?

– Att hinna med och att hålla koll på vad som händer i organisationen. För att lyckas med det försöker jag vara ute i verksamheten med analytiker och underrättelseledare så mycket som möjligt och skapa relationer. Det är jätteviktigt.

Hur ska man vara som FRA:are?

– Samarbetet och relationerna är jätteviktiga. Signalspaning är mycket mer av en lagsport än vad man först kan tro.

Till sist, vad skulle du säga är det mest unika med FRA som arbetsgivare?

– Att jag hela tiden jobbar med Sveriges säkerhet och integritet. Och att när jag är ledig så är jag helt ledig, eftersom allt vi gör är hemligt. Sedan tror jag att jag har en annan blick på världen runtom oss. Många gånger när jag läser en artikel eller hör något på radio sitter jag med facit i hand.

Fotnot: Johan är ett fingerat namn.

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor