Abdul, produktions­ledare

Abdul jobbar som produktionsledare på FRA. Att lyssna, planera smart och vara lösningsorienterad är avgörande för hans uppdrag.

Abdul, produktionsledare: Verksamheten bygger på teknik, analys och säkerhetsfrågor i toppklass.

Abdul jobbar inom kontraterrorverksamheten på FRA. I arbetet ingår att delegera ärenden till analytiker, göra löpande prioriteringar och granska produktionen av underrättelseärenden.

Hur kommer det sig att du blev intresserad av att jobba på FRA?

– Jag läste stadsplanering på KTH när jag blev kontaktad av FRA. Då handlade det om att stödja Försvarsmakten i en av deras insatser utom­lands. Jag har alltid varit intresserad av säkerhets­frågor så jag tackade ja på en gång.

Kommer du ihåg vad du blev mest förvånad över när du började?

– Jag slogs av den oerhörda kompetens som finns inom väggarna här på FRA. Verksamheten bygger på teknik, analys och säkerhetsfrågor i toppklass.

Nu har du varit här i snart 10 år. Berätta lite om din resa!

– Jag började som analytiker med fokus på stödet till Försvarsmakten. Därefter jobbade jag som säkerhetspolitisk analytiker. Sedan några år tillbaka jobbar jag med kontraterror. I det har det bland annat ingått att hålla i interna utbildningar och vara mentor för nya medarbetare. Nu är jag produktionsledare på en av de enheter som jobbar med kontraterrorverksamheten.

Vad är den största utmaningen på jobbet?

– Mitt största fokus blir att avgöra vad som ska prioriteras och vilken ambitionsnivå vi ska ha i den ständigt ökande mängden uppdrag.

Och vad är det roligaste i din roll?

– Variationen i ärenden. På min avdelning möts två kunskapsområden, som är lika viktiga – teknik och intresse för säkerhetspolitik.

Vad är din egen personliga styrka i jobbet?

– Jag tycker att jag är bra på att förutse vad som behövs för ett visst ärende och se till att det finns resurser. Sedan är jag en god kommunikatör och jag tror att mina kollegor förstår hur jag tänker. I vårt uppdrag är det jätteviktigt att lyssna på varandra och tillsammans komma fram till den bästa lösningen.

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor