Signalutveckling och kryptologiska tjänster

Bildskärm med kod och till höger en antenn


Signalutveckling

Inom vår utvecklingsverksamhet följer FRA förändringar av signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen kopplat till våra underrättelseområden och utvecklingen av signalskyddet.

FRA utvecklar kontinuerligt spanings- och bearbetningsmetoderna. Därmed tillgodoses uppdragsgivarnas behov av att hantera den förändrade hotbilden och det säkerhetspolitiska lägets krav på underrättelser.

Kryptologiska tjänster

FRA utför matematiska bedömningar av kryptosystem för Totalförsvaret. Dessutom ansvarar vi för en kryptologpool som utgör ett nationellt kompetenscentrum för kryptologi. FRA stödjer dessutom Utrikesdepartementet och Polismyndigheten i kryptofrågor.

FRA gör även matematiska analyser av kryptosystem som används eller är tänkta att användas inom Totalförsvarets område. Detta för att kontrollera att systemen ger ett tillräckligt skydd.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se