Signalunderrättelseverksamhet

Signalunderrättelseredskap


FRA:s signalspaning syftar till att ge information och förvarning om förhållanden i omvärlden. Det kan röra sig om eventuella hot mot Sverige, men även om att ge stöd till regeringens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Signalspaning handlar om att inhämta signaler och data, som sedan bearbetas och analyseras detta och slutligen resulterar i underrättelser som rapporteras till uppdragsgivarna.

Inhämtningen av signaler och data kan ske till exempel i radiosignaler av olika slag eller i kablar.

Signalspaningen är indelad i två huvudområden: kommunikationsspaning (KOS) och teknisk signalspaning (TES). Inhämtningen bedrivs från olika platser i Sverige samt från flygvapnets Gulfstream IV (S102B) och marinens fartyg M/S Orion.

Operatörer vid mottagare

Kommunikationsspaningen riktas mot signaler som till exempel telefoni, telegrafi och dataöverföringar av olika slag som kan vara såväl militära som civila. Inhämtat material analyseras och bearbetas och ger underlag till rapporter som sänds till uppdragsgivarna. Bearbetning innebär att man till exempel forcerar kryptering eller sammanställer och presenterar data på olika sätt.

Den tekniska signalspaningen riktas mot signaler från radar-, navigerings- och vapenrelaterade system. Syftet är att ge underlag för telekrigsfunktioner och information som kan användas för att utveckla skydd och motmedel för svenska försvarets fartyg och flygplan. Den bidrar även till att kunna följa främmande militära fartyg och flygplan i närområdet.

Tillstånd och granskning
All signalspaning vid FRA sker på uppdrag av de myndigheter som får inrikta signalspaningen enligt lag.  

För att inhämtning av signaler ska få ske krävs tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen. FRA:s signalspaning granskas kontinuerligt av externa kontrollorgan, varav det viktigaste är Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

Läs mer här

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se