Tjänster

Informationssäkerhetsgranskningar

I ett nätverk finns det tyvärr i regel många brister och sårbarheter som kan användas av angripare för att få tillgång till resurser och information. Vid tjänsten aktiv IT-kontroll agerar vi som angripare för att kartlägga och kontrollera dessa sårbarheter. Uppdragsgivaren får därmed en bild av vilka brister som bör åtgärdas.

Stöd vid kvalificerade IT-incidenter

Allt oftare inträffar olika former av IT-incidenter. Det kan vara dataintrång och andra typer av attacker. FRA:s experter kan stödja andra myndigheter vid särskilt kvalificerade attacker.

Forensisk analys

I händelse av att en uppdragsgivare misstänker att ett intrång skett i dess datormiljö kan FRA bidra med sin kompetens inom så kallat forensiskt analysarbete. Med beprövad teknik och standardiserade metoder analyseras hårddiskar, nätverkstrafik, loggar etc. för att undersöka om och hur ett intrång skett och vilken skada som kan ha upptstått, exempelvis om uppdragsgivarens information har förstörts, förändrats eller förts ut från organisationen.

Teknisk rådgivning

FRA har stor kunskap inom och erfarenhet av IT-relaterat säkerhetsarbete, och denna kunskap kan vi dela med oss av genom olika former av stöd och rådgivning.

IT-säkerhetsföredrag/utbildning/demonstrationer

En viktig del av vår verksamhet är att på begäran hjälpa till med att informera och utbilda personalen hos våra uppdragsgivare.

FRA - statens resurs inom informationssäkerhet
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se