Signalskydd

Kräver din organisation att kommunikationen med omvärlden ska vara säker dygnet runt, året runt?

Vi erbjuder ett komplett paket av tjänster

För att skydda din organisations kommunikation tillhandahåller FRA säkra kryptografiska funktioner (godkända av Försvarsmakten) som gör det möjligt för civila myndigheter att elektroniskt utbyta sekretessbelagd information med varandra. Systemen skyddar information som skickas via tal, fax, datafiler och inom hela nätverk.

Utbildning och användning - service och support

Bra kryptoprodukter är dock inte hela lösningen, utan vi hjälper även till med utbildning, användarstöd, samordning, organisation, kryptonyckelhantering, regelverk och en rad andra tjänster. FRA har kompetens inom hela kedjan och kan hjälpa till med det stöd som behövs. Vi är också en av tre godkända kryptoverkstäder i landet.

Vårt mål är att öka informationssäkerheten i samhällsviktig verksamhet genom att erbjuda dig som kund enkelhet och trygghet så att vi fullföljer vårt uppdrag. Vårt användarstöd står i beredskap att hjälpa dig med alla typer av kryptofrågor när som helst på dygnet och vi kan leverera utrustning och reservdelar inom en arbetsdag.

Kontakta oss om ni behöver hjälp att kommunicera på ett säkert sätt.

Öppettider användarstöd signalskydd

Under arbetsdagar kl. 8.00-16.20, vid förkortad arbetsdag kl. 8.00-12.00 telefon 08-471 41 90.
E-postadresserna signalskydd@fra.se och ksu@fra.se kan användas för icke tidskritiska frågor.

För att erhålla hjälp vid fel på signalskyddssystem som uppstår utanför tid enligt ovan och som är verksamhetskritiskt kan ni kontakta FRA på telefon 08-471 41 94. Anmäl då att ärendet gäller signalskydd.

Kontaktuppgifter informationssäkerhet

Användarstöd signalskydd

Telefon: 08-471 41 90
E-post: signalskydd@fra.se eller
ksu@fra.se

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se