Sårbart samhälle

Sårbart samhälle

Det globala nätets uppbyggnad har möjliggjort mängder med nya kommunikationssätt och en explosion av tjänster. I dess kölvatten har också stora sårbarheter vuxit fram för samhället i stort.

Det svenska samhället är starkt IT-beroende vilket medför att vi är mer exponerade och sårbara.

Det gäller exempelvis samhällets kritiska infrastruktur. Teknikens möjligheter och svaga skyddsnivåer sänker tröskeln för angriparna att agera.  Det är svårt att spåra de egentliga aktörerna och risken för upptäckt är relativt liten.

Vi stödjer samhällsviktig verksamhet med vår kunskap och  expertis för att minska sårbarheterna.

Läs mer om hur vi jobbar med informationssäkerhet

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se