Den digitala arenan — en del av FRA:s vardag

Den digitala arenan

Genom framväxten av det globala nätet har en helt ny arena vuxit fram — den digitala arenan.

Internet innebär många aktörer och många olika typer av kommunikation som blandas, och det växer ständigt fram nya kommunikationssätt med internet som plattform. Teknikutvecklingen går allt snabbare och ger ökad komplexitet.

Många av de utländska företeelserna som vi följer finns idag i allt större omfattning på internet. Ett viktigt underrättelseområde handlar om att följa hur IT-angrepp sker i det globala nätet och hur angreppen mot Sverige ser ut.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se