TRENDER
Militär verksamhet, stridsvagnar och helikopter

Omfattande militär verksamhet i Östersjöområdet

Intresset från uppdragsgivarna för den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet är fortsatt högt. Kraven på tidskritisk rapportering är i dag mer omfattande än på många år.

Den militära aktiviteten är fortsatt hög i Östersjöområdet. Det är en viktig del av FRA:s signalspaningsverksamhet att följa den militära verksamheten i Sveriges närområde. Förutom övningar gäller det truppförflyttningar, materielförnyelser eller utveckling av nya vapensystem.

En del av FRA:s spaning utgörs av så kallad teknisk signalspaning, där man spanar mot utländska radarsignaler och signaler från navigeringsutrustning och vapensystem. Denna information ger stöd till Försvarsmakten i att identifiera andra länders militära fartyg och flygplan. Den utgör även ett viktigt underlag för att kunna se till att varningssystem på svenska flygplan och fartyg fungerar så att de kan uppträda på ett effektivt sätt i en stridssituation. Dessutom ger informationen underlag för utveckling av taktik och utrustning för svenska militära plattformar i ett längre perspektiv.