Nyhet
Skissbild på nytt signalspaningsfartyg

Nytt signal­spanings­fartyg

Det nuvarande signalspaningsfartyget HMS Orion har blivit ålderstiget och ett ersättningsfartyg är nu under byggnad.

Fartygsburen signalspaning är viktig för att kunna inhämta intressanta signaler som inte skulle kunna uppfångas från fastlandet. Ett fartyg kan ligga närmare källan till signalerna och därmed inhämta svagare signaler än vad som är möjligt från land.

Jämfört med signalspaningsflygplan, som också är en kvalificerad signalspaningsresurs och rör sig över stora områden på kort tid, har ett signalspaningsfartyg större uthållighet och kan bevaka längre förlopp över tid.

Det huvudsakliga operationsområdet för den fartygsburna signalspaningen är sydöstra Östersjön.