Uttalande från Siun om internationellt samarbete

Statens inspektion för försvarsunderrättelsevrksamheten, Siun, har gjort ett uttalande med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet i media kring FRA:s internationella samarbeten.
Siun uppger bl.a. att man granskat FRA:s samarbete med andra länder vid tre tillfällen, och att ingen av de granskningarna föranledde någon synpunkt från Siun. Hela uttalandet finns att läsa på Siuns:s hemsida.

Länk till Siun:s hemsida.länk till annan webbplats

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se