Statusrapport om arbetet med Nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet

FRA deltar tillsammans med de andra myndigheterna i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) i MSB:s arbete med att ta fram en nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet.
Arbetet med handlingsplanen ska enligt planeringen var klart 2015. Nu presenteras status över genomförda aktiviteter fram till november 2014 i rapporten Nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet: Statusrapport genomförande.

Mer information finns här på MSB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se