Signalskyddsfrågor i fokus i myndighetsgemensamt projekt

Tillsammans med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap deltar FRA i ett projekt som syftar till att öka medvetenheten om och visa på vinsten med att använda signalsskydd.
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se