Regeringens skrivelse om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten lämnad till riksdagen

Regeringen lämnade nyligen över en skrivelse till riksdagen med anledning av  Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten.
Det är Siun, Statens Inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, som har i uppgift att kontrollera FRA inom detta område. Riksrevisionen har, på uppdrag av regeringen, granskat hur Siuns kontroll av FRA:s försvarsunderrättelseverksamhet fungerar.

I sin skrivelse till riksdagen skriver regeringen bland annat att " Siuns kontrollfunktion bedöms bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, vilket också Riksrevisionens rapport i huvudsak ger uttryck för. "(Skr 2014/15:142, s 6)

- Det är förstås positivt att det slås fast att kontrollen av FRA fungerar som avsett. Inte minst då sekretessen gör att vi inte kan vara öppna utåt om detaljer i hur vi arbetar. Siuns ledamöter har full tillgång till information och kan granska de områden de önskar inom vår försvarsunderrättelseverksamhet, säger Anni Bölenius, informationschef vid FRA.

Riksrevisionen rapport Kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten, RIR 2015:2  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skrivelse 2014/15:142 Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderättelseverksamhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se