Överdirektör Christina Malm vikarierar som generaldirektör

Ingvar Åkesson, FRA:s generaldirektör sedan 2003, går i pension den 1 september. Regeringen har idag, torsdagen den 29 augusti, förordnat nuvarande överdirektör Christina Malm som vikarierande generaldirektör för FRA från och med den 1 september tills vidare, dock längst till dess att en ny generaldirektör tillträder.
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se