Överdirektör Charlotta Gustafsson om cybersäkerhet i Försvarsutskottet

Idag, den 17 april 2018, genomförde Försvarsutskottet en offentlig utfrågning om cybersäkerhet. Deltog gjorde Justitiedepartementet, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, MSB och FRA.

FRA företräddes av överdirektör Charlotta Gustafsson. Hennes anförande beskriver FRA:s roll i det svenska cybersäkerhetsarbetet och ger exempel på de konkreta insatser som myndigheten utför.

ÖD Charlotta Gustafssons anförande.PDF


Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se