Ny chef vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Maria Hultberg tillträdde den 18 februari som ny chef vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Hon har arbetat vid Säkerhetspolisen sedan 2000, närmast som chef för den strategiska analyssektionen.
Hultberg har sedan den 1 november 2012 varit tillförordnad chef för verksamheten och var även ställföreträdande chef för NCT under 2009-2011.

NCT är en permanent arbetsgrupp till Samverkansrådet mot terrorism med representanter från Säkerhetspolisen, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och FRA.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se