Kommentar till uppgifter i media

Med anledning av uppgifter i medier om FRA och internationella samarbeten.

FRA samarbetar med andra länders motsvarande myndigheter. Hur samarbeten får ske regleras i lag. Ett samarbete inleds efter noggranna överväganden och medvetna beslut och inleds endast med länder med demokratiskt statsskick. Samarbetet måste alltid gagna Sverige och den svenska statsledningens intressen.

Vilka  länder FRA samarbetar med är inte en öppen uppgift. Vi kan inte vare sig bekräfta eller förneka uppgifter om samarbeten med specifika länder.

FRA följer svensk lagstiftning vilket innebär att signalspaning endast riktas mot utländska förhållanden. Dessa anges tydligt i lagstiftningen och kan till exempel handla om att följa ett lands militära förmåga eller stöd till svenska militära insatser utomlands.

FRA:s internationella samarbeten måste ske inom ramen för samma regelverk som övrig verksamhet på FRA. Vi kringgår inte svensk lag genom samarbete med andra länder, inte heller skulle vi hjälpa andra länder att kringgå deras lagstiftning. I samband med samarbeten informerar parterna alltid varandra om ländernas respektive regelverk.

- FRA arbetar inte på uppdrag av någon utländsk myndighet, inte heller anpassar vi vår verksamhet efter utländska önskemål, säger Christina Malm, överdirektör och vikarierande generaldirektör.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se