Kommentar med anledning av Försvarsmaktens insatser i skärgården

FRA har fått flera frågor med anledning av Försvarsmaktens pågående operationer i Stockholms skärgård.

– Generellt lämnar FRA stöd till Försvarsmakten när det gäller att hävda Sveriges territoriella integritet. Det sker bland annat i form av rapportering om främmande flyg- och fartygsrörelser runt Sveriges gränser. Vi kan dock inte kommentera enskilda händelser eller pågående operationer, säger Anni Bölenius, informationschef på FRA.

För ytterligare information hänvisar FRA till Försvarsmakten.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se