Kommentarer angående uppgifter i Dagens Nyheter idag

Dagens Nyheter har idag publicerat uppgifter om FRA:s IT-säkerhet. Uppgifterna om att DN upptäckt en sårbarhet i internetdatorer på FRA genom att en uppdatering i en programvara inte genomförts är korrekta.
Däremot innebär denna sårbarhet inte att man automatiskt skulle få tillgång till uppgifter om FRA:s kärnverksamhet, eftersom det nätverk som kärnverksamheten använder är skilt från internet.

- Sedan är det bara att konstatera att det här ändå är besvärande för oss som myndighet eftersom vi själva arbetar med informationssäkerhet, säger Anni Bölenius, informationschef på FRA.

FRA har under hösten genomfört en uppdatering av internetdatorerna, men hade inte hunnit med alla maskiner när DN genomförde sin granskning.

- DN har på ett skickligt sätt visat hur lätt det är att hitta sårbarheter via internet. Det är bra att DN i artiklar under den senaste tiden påvisat de sårbarheter och risker som finns och därmed uppmärksammar problemet.

- Vi bedömer att detta inte bör leda till någon informationsförlust hos oss, säger Anni Bölenius.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se