Kölsträckningsceremoni för nytt signalspaningsfartyg

Fredagen den 15 juni hölls en så kallad kölsträckningsceremoni för Sveriges nya signalspaningsfartyg. Fartyget ska ersätta det nuvarande signalspaningsfartyget Orion. Ceremonin hölls på det polska varvet, Nauta, i Gdynia som SAAB Kockums anlitat för att bygga fartyget. I slutet av året ska fartyget sjösättas och i början av hösten 2019 kommer hon till Karlskrona för de slutliga installationerna och provkörning inför driftsättning sommaren 2020.

Talare Dag Hartelius

FRA:s generaldirektör Dag Hartelius talar under cermonin. Foto: FRA.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se