FRA:s signalspaning och internationellt samarbete

Under de senaste dagarna har SVT:s Uppdrag Granskning publicerat flera uppgifter rörande FRA:s internationella samarbeten.
  
- Vi förstår att det finns ett stort allmänintresse för FRA:s verksamhet. Samtidigt är vi är en underrättelseorganisation, vilket innebär att många detaljer kring verksamheten är sekretessbelagda. Vi har ändå försökt att svara på de frågor vi har fått, säger Anni Bölenius, informationschef vid FRA.

FRA:s signalspaning följer de inriktningar vi har från våra svenska uppdragsgivare, och FRA kan samverka med andra länder för att bättre kunna utföra dessa inriktningar. Samarbeten är viktiga för FRA:s möjligheter att rapportera kring de utländska företeelser som FRA:s uppdrag handlar om. Det kan till exempel röra sig om säkerheten för svensk trupp utomlands eller om utvecklingen i kris- och konfliktområden. Inget annat land kan "beställa" signalspaning av FRA eller har direktåtkomst till några kablar.

FRA:s signalspaning riktas mot utländska företeelser enligt de inriktningar vi har från våra svenska uppdragsgivare. Oavsett verktyg eller metoder håller FRA inte på med någon massövervakning. FRA arbetar med underrättelseverksamhet enligt preciserade inriktningar mot utländska underrättelsemål och följer de lagar och regler som gäller för verksamheten. FRA:s signalspaning granskas av oberoende granskningsorgan.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se