FRA och internationella samarbeten

De senaste dagarna har medierna diskuterat uppgifter från USA angående arbetsmetoder hos National Security Agency (NSA), som är den nationella signalspaningsmyndigheten i USA. Med anledning av det har medier varit i kontakt med FRA vilket har genererat frågor till oss om våra internationella samarbeten.

FRA:s internationella samarbeten


Vi kommenterar inte uppgifter om andra länders signalspaning, däremot redogör vi gärna för hur FRA:s internationella samarbeten regleras.

FRA samarbetar med andra länders motsvarande myndigheter, men av sekretesskäl kan vi inte närmare gå in på vilka länder det rör sig om eller på vad samarbetet innebär. Ett samarbete inleds efter noggranna överväganden och medvetna beslut. Samarbete inleds endast med länder med demokratiskt statsskick.

Samarbetet måste alltid gagna Sverige och den svenska statsledningens intressen.

Utbyte av information med andra länder


FRA följer svensk lagstiftning vilket innebär att signalspaning endast riktas mot utländska förhållanden. Dessa anges tydligt i lagstiftningen och kan till exempel handla om att följa ett lands militära förmåga eller om att kartlägga säkerhetsläget för svensk trupp utomlands.

Våra internationella samarbeten måste ske inom ramen för denna lagstiftning. I samband med samarbeten informerar parterna alltid varandra om ländernas respektive regelverk. Detta innebär till exempel att vi inte kan be ett annat land att inhämta sådan information som är förbjuden för oss att inhämta enligt svensk lag.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se