FRA årsrapport för 2013

FRA:s årsrapport för 2013 finns nu tillgänglig digitalt. I årsrapporten redovisas verksamhet samt viktigare händelser under 2013.
Läs hela årsrapporten härPDF.
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se