Förlängt förordnande för FRA:s överdirektör

Regeringen har idag, torsdagen den 27 november, fattat beslut om att förlänga Christina Malms förordnande som överdirektör vid FRA fram till utgången av november 2015.
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se