Fakta om TDV

Vad är TDV?
  
  • TDV-systemet kan liknas vid ett mer avancerat antivirussystem. Systemet larmar för sådan trafik som utgör en del av ett IT-angrepp. Den trafik som orsakar ett larm kan analyseras för att ta reda på mer om angreppet, vilket sker i enlighet med överenskommelse med den myndighet som drabbats av angreppet.
  
  • TDV-verksamheten bedrivs inom ramen för FRA:s informationssäkerhetsverksamhet där FRA på uppdrag stödjer statliga myndigheter och statligt ägda bolag med rådgivning och tekniskt stöd. En pilotverksamhet med TDV hos en annan myndighet ingick som en del av ett regeringsuppdrag till FRA.
  
  • TDV-systemet installeras bara på begäran av den myndighet som vill förstärka sitt skydd. Uppdragsgivaren bestämmer hur FRA får hantera informationen, inklusive den personuppgiftshantering som kan förekomma.

Läs meröppnas i nytt fönster

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se