Nyhetsarkiv

 • 2014-12-19

  Statusrapport om arbetet med Nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet


  FRA deltar tillsammans med de andra myndigheterna i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) i MSB:s arbete med att ta fram en nationell handlingsplan för samhällets informationssäkerhet.
  Läs mer här
 • 2014-12-16

  Försvarsutskottet besökte FRA


  Torsdagen den 11 december besökte försvarsutskottet FRA.
  Läs mer här
Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se