Kryptotelefon 760 MGL/U

Kryptotelefon 760 MGL/U är en lättanvänd tefefon och den som används idag. Den kräver analoga förbindelser och är godkänd upp till Hemlig/secret men i vissa fall upp till Top/secret.

FRA:s Kryptoservice för civila aktörer får många frågor som rör drift och hantering av signalskyddsmaterielen. Ett antal frågeställningar har visat sig vara mer frekventa för Kryptotelefon 760 MGL/U tas upp nedan.

Sammanställningen är inte en komplett driftsättnings- eller felsökningsanvisning utan ska ses som erfarenheter från Kryptoservice, dvs. tips som kan vara värdefulla för dig som användare att känna till.


Kryptotelefon 760

Det kan dock uppstå fel i kommunikationen när omvandling till IP-telefoni har införts. Problemet uppstår när att de fasta analoga linjerna blir ombyggda till modernare teknik. Exempelvis har Myndighet Z en analog ”kopparlina” in i sin byggnad men deras operatör köper nät av andra operatörer och där omvandlas signalerna till IP-paket på vägen, det innebär att det uppstår ”paketförluster” och detta kan inte 760-telefonen hantera. Ställ ner datahastigheten till Reducerad (4800 bitar/sekund) för bättre funktion.

Ett vanligt fel är att streckkodsinläsning fungerar dåligt eller inte alls. Nyckelinläsning kan ske via knappsatsen som reservförfarande. Felaktig telefon byts ut av FRA.

Vid ERROR 09, Starta om genom att göra apparaten tillfälligt strömlös. Det kan vara för tyst i rummet.

Vid ERROR 19, felaktig landskod, kan apparaten användas trots larmet.

Vid brum i luren är det vanligt att det är fel på nätdelen, kontakta FRA:s användarstöd.

ProduktbladPDF