Kommande tal­system 7411

Det nya systemet kommer att fungera via 4G som en vanlig mobiltelefon eller med en adapter för att kunna använda internet som bärarnät.

Kommande talkryptosystem 7411 H/S

I systemet ingår en nyckelserver för att förenkla handhavandet av telefonen som kommer att bli godkänd för säkerhetsskyddsklass "Hemlig".

Talsystemet 7411 planeras att tas i bruk under år 2022.