Talkrypto

Talkrypto används för att kommunicera muntligen på ett säkert sätt, detta sker idag med Kryptotelefon 760 MGL/U.

För mer information om talkrypto, kontakta Torbjörn Ångman, tel: 072‑227 85 73, e‑post: torbjorn.angman@fra.se

I brådskande fall ring Kryptoservice på tel: 08‑471 41 90.

Kryptotelefon 760