Signalskydds­organi­sa­tion

Civila aktörer som behöver använda signalskydd för att skicka information säkert måste ordna sin organisation för att ha rätt roller och kompetenser för att hantera olika krypton och system.

 

Vad är en signalskyddsorganisation?

I första hand är det myndigheter, landsting, kommuner, företag samt organisationer som har behov av att kunna samverka på ett säkert och tillförlitligt sätt som behöver vara signalskyddsorganisationer. En grundläggande förutsättning för att säkert och effektivt kunna använda systemet är att alla användare, på alla nivåer, har kunskap och behörighet att göra detta. De roller inom en organisation som oftast berörs av signalskydd är personalchefer, handläggare, samordnare, projektledare, sakkunniga, experter och processledare.

Om ni inte är en signalskyddsorganisation idag kan ni läsa mer om hur man kommer igång här.

Utöka befintlig signalskyddsorganisation

Om ni är en signalskyddsorganisation idag och har behov av nya kryptolösningar behöver ni starta med en behovsinventering. Därefter kontaktar ni oss för ett möte.