Stöd till civila aktörer

Signalskydd moderkort

Enheten för kommunikationssäkerhet inom FRA ger följande stöd till civila aktörer när det gäler krypterad kommunikation för att stärka information­ssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet:

  • Information och rådgivning
  • Administration av nycklar, certifikat och aktiva kort
  • Anskaffning och installation av utrustning för kryptering av tal, data och meddelanden
  • Underhåll och uppgraderingar av utrustning
  • Utbildning och användarstöd

Vi har även en fullt utrustad kryptoverkstad.