Regelverk

illustration radiomast med radiovågor och paragraftecken

Ett gemensamt regelverk

Signalskydd omfattas av ett gemensamt regelverk. Det viktigaste och mest övergripande regelverket är Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2016:3). Föreskrifterna gäller alla verksamhetsutövare som nyttjar signalskydd och reglerar hur signalskyddstjänst – verksamhet som syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan av telekommunikations- och IT-system med hjälp av kryptografiska metoder och övriga signalskyddsåtgärder – ska bedrivas. Detta omfattar allt från hur nycklar och materiel ska förvaras och hanteras till hur utbildning ska genomföras.

Genom att följa föreskrifterna säkerställs styrkan i signalskyddssystemet. Alla länkar i kedjan blir lika starka.

De säkerhetsmässiga krav som Försvarsmakten meddelar kan vara i form av godkännanden, instruktioner, manualer eller övriga skrivelser som reglerar säkerheten kring ett signalskyddssystem.

Länk till Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster