Nycklar, aktiva kort och certifikat

Nycklar – för signalskyddssystemets grundläggande säkerhet.

Framtagande av nyckelserie

Signalskyddsnycklar ingår som en av de viktigaste komponenterna i ett signalskydds­system. Nycklarna behövs för att genom kryptering av text eller andra data göra meddelandet obegripligt för obehöriga.

Produktion av signalskyddsnycklar får enbart ske i utrustning samt med programvara och metoder som godkänts av Försvarsmakten.

För varje nyckelserie finns en nyckelansvarig verksamhetsutövare (NaV). NaV ansvarar operativt och administrativt för nyckelserien och beslutar bland annat om spridning samt hanterar eventuella incidenter.

Aktiva kort och certifikat

Försvarsmaktens aktiva kort och certfikat används för säker identifiering av användare vid behörighetskontroll (autentisering) i de olika systemen. Vissa aktiva kort är dessutom avsedda att användas för äkthetskontroll (digital signatur) av meddelanden. De fungerar också som bärare av data, främst signalskyddsnycklar.

Civila verksamhetsutövare som saknar system för beställning av signal­skydds­nycklar, aktiva kort och certifikat kan beställa via FRA som då agerar ombud.

Beställningsblanketter för nycklar, aktiva kort och certifikat hittar du under fliken beställningar.

För mer information om nycklar, aktiva kort och certifikat, kontakta Peder Svensson, tel: 070‑200 83 28, e‑post: peder.svensson@fra.se

I brådskande fall ring Kryptoservice på tel: 08‑471 41 90.