Tips för hand­havande – kort­terminaler

FRA:s Kryptoservice för civila aktörer får många frågor som rör drift och hantering av signalskyddsmaterielen. Ett antal frågeställningar har visat sig vara mer frekventa än andra. Dessa tas upp här.

Sammanställningen är inte en komplett driftsättnings- eller felsökningsanvisning utan ska ses som erfarenheter från Kryptoservice, dvs. tips som kan vara värdefulla för användare att känna till.

Kortterminal 9090

Om displayen mörknar vid nyckelinläsning, byt nätdel. Beställs via Kryptoservice.

Kortterminal KT2C

Undantagsfall:
Vid inkoppling mot kryptokort för inläsning av nycklar till stationär MGS från NBK.
Ställ in i menyn Inställningar/kommunikation, välj Kryptokort

Glapp i spänningsmatningsdonet i enheten kan förekomma, kontakta i så fall Kryptoservice