Kortterminaler

Kortterminaler

Kortterminaler används för att hantera aktiva kort, se Nycklar, aktiva kort och certifikat, på ett säkert sätt.

För mer information om kortterminaler, kontakta Birger Eriksson, tel: 070‑603 27 76, e‑post: birger.eriksson@fra.se

I brådskande fall ring Kryptoservice på tel: 08‑471 41 90.