Incidentrapportering

En signalskyddsincident innebär att er signalskyddsutrustning på något sätt antingen har skadats, manipulerats eller förlorats. I den lokala signalskyddsinstruktionen ska det framgå hur man går tillväga vid en misstänkt signalskyddsincident. Det är viktigt att omgående anmäla en incident till signalskyddschefen.

Nyckelinciden fejkad

Olika signalskyddsincidenter

Signalskyddsincidenter kan indelas i tre huvudgrupper:

  1. Nyckelincident innebär t.ex. att någon obehörig kan ha tagit del av signalskyddsnyckeln, att signalskyddsnyckeln är borttappad, att en förpackning är bruten eller att det skett en otillåten kopiering
  2. Materielincident kan vara en bruten eller skadad plombering, en manipulation av materiel eller en förlust av materiel.
  3. Incident med aktiva kort/mjuka certifikat kan vara att ett aktivt kort eller en CD med certifikat är förlorat eller inte kan återfinnas, alternativt har manipulerats eller att obehörig kan antas ha haft tillgång till kortet.

Mallar för rapportering

Mall nyckelincidentPDF

Mall incident aktiva kortPDF