Tips för hand­havande – faxkrypto

FRA:s Kryptoservice för civila aktörer får många frågor som rör drift och hantering av signalskyddsmaterielen. Ett antal frågeställningar har visat sig vara mer frekventa än andra. Dessa tas upp här.

Sammanställningen är inte en komplett driftsättnings- eller felsökningsanvisning utan ska ses som erfarenheter från Kryptoservice, dvs. tips som kan vara värdefulla för användare att känna till.

Kryptofax 650/755/590

Om det uppstår fel i kommunikationen när omvandling till IP-telefoni har införts, kontakta Kryptoservice.

Ställ in hastigheten för sändning och mottagning på 9600 bitar per sekund. Ibland kan det gå bättre med 4800 bitar per sekund.

Om faxen inte fungerar kontrollera i första hand att det finns telefonton genom att trycka på TELRING.

Observera att på fax 755/590 måste nyckel vara inläst i kryapp 491 för att man ska få ton. På 590 trycker du på MONITOR.

Man kan också prova med en kryptotelefon 760.

Om vidarekoppling är gjord låter kopplingstonen annorlunda. Då är det en grundton med korta tonpip av annan frekvens. Koppla ur denna med #21#, och kontrollera att vanlig kopplingston erhålls.

Provring till eget nummer, upptagetton ska erhållas.

Om ingen ringsignal erhålls vid uppringning från en annan telefon ska växeln kontaktas från telefaxens anknytning för kontroll av telefonnumrets eventuella vidarekoppling. Växeln kan också se vilket nummer du ringer från.

När faxen matar in flera papper samtidigt kan det innebära att separationsgummit är dåligt alternativt att inställningen av papprets tjocklek behöver justeras. Detta görs med den blå tryckplattan vid originalfacket. Mittläget är standard.

Gummit kan enkelt bytas, kontakta Kryptoservice för mer information.

Papper till kryptofax 650 kan beställas från Kryptoservice.

Vid transport, exempelvis till verkstad, förråd etc. ska faxen nollställas.

Parameterinställningar Fax 650

Dessa parameterinställningar måste vara rätt valda för att faxen ska fungera problemfritt.

Parametrar fax 650

Nollställning av fax 650 och 755

Nollställning fax 650 och 755

Nollställning av fax 590

Nollställning fax 590

Dålig utskrift 590

Om du upplever att utskriften från fax 590 blir för svag, prova då att ändra parameter 088 (sid. 145 i manualen).

Dålig utskrift fax 590

Om ändringen inte hjälper, kontakta FRA:s användarstöd för byte av toner eller fax.

Sändningskvitto 590/6100

För att få ut sändningskvitto vid varje sändning ska följande göras:

Sändningskvitto fax 590/6100

Sändningskvitto 755

För att få ut sändningskvitto vid varje sändning ska följande göras:

Sändningskvitto fax 755

Sändningskvitto 650

650 För att få ut sändningskvitto vid varje sändning ska följande göras:

Sändningskvitto fax 650

Krypteringsapparat 490/491

Vid uppringning från telefon kan 491-kryptots program hänga sig. Första åtgärd är att göra kryptoapparaten strömlös i ca 2 minuter och sedan sätta igång den igen.

Parameter dataformat ska vara ställd i 491 mod.
Batteriomkopplaren baktill skall vara i läge TILL i 490.

Om läspennans brytskydd för sladden har blivit kladdigt på 490, kontakta FRA:s användarstöd för byte av läspenna.

För att avsändaren ska erhålla en korrekt kvittens på mottaget och utskrivet kryptofax meddelande gör följande:
Inställning i kryapp 491 lagring AV, PROG, 4, 4, 1,VERKSTÄLL

Ett vanligt fel i nätdelen till kryapp 491 (även kryptotelefon 760) är att den avger för låg spänning. Detta beror på ett fel i en kondensator vilken byts ut av Kryptoservice. Utbytt/renoverad nätdel är försedd med en röd märklapp.