Blanketter och infor­mation om beställ­ning

FRA hanterar beställningar av de nycklar, certifikat och aktiva kort som krävs för kryptering. FRA ansvarar även för beställningar av nödvändig hård- och mjukvara via FMV för myndigheter och organisationer som ingått avtal med MSB om att bli signalskyddsorganisation.

Här hittar du de blanketter som behövs för att göra dina beställningar. Blanketterna är i pdf-format och går att ladda ned och skriva ut från webben.

Beställning administratörscertifikatPDF
Blankett för beställning av administratörscertifikat från FRA

Beställning signalskyddsnycklarPDF
Blankett för beställning/förändring av befintliga signalskyddsnycklar från FRA

Beställning servercertifikatPDF
Blankett för beställning av servercertifikat från FRA

Beställning personligt TEID-kortPDF
Blankett för beställning av personligt TEID-kort från FRA

Beställning TEID-rollkortPDF
Blankett för beställning av TEID-rollkort från FRA

Hemställan om inköp av signalskyddsmaterielPDF
Signalskyddssystem kan anskaffas genom FRA av myndigheter, organisationer och företag som som ingått avtal med MSB om att bli signalskyddsorganisation enligt förordning om totalförsvar och höjd beredskap

Information om SignalskyddsorganisationenPDF
Namn på organisationen, namn och kontaktppgifter till de personer som ingår i den

Ifylld blankett skickas till: FRA, Att: Torbjörn Ångman, Box 103, 881 23 Sollefteå
eller med
kryptofax: 0620-599 80

Toner

Toner till kryptofax beställs från FRA:s Kryptoservice, tel: 010-557 41 90 eller e‑post: signalskydd@fra.se.

Toner till multifunktionsskrivare beställs från extern leverantör.

Kontaktpersoner

För frågor rörande nycklar, aktiva kort och certifikat,
kontakta Johanna Jonsson, e‑post: johanna.jonsson@fra.se

För frågor rörande hård- och mjukvara,
kontakta Torbjörn Ångman, tel: 072‑227 85 73, e‑post: torbjorn.angman@fra.se.

För övriga frågor och i brådskande fall kontakta FRA:s Kryptoservice,
tel: 010-557 41 90 eller e‑post: signalskydd@fra.se