Blanketter och infor­mation om beställ­ning

FRA hanterar beställningar av de nycklar, certifikat och aktiva kort som krävs för kryptering. Vi ansvarar även för beställningar av nödvändig hård- och mjukvara via FMV för myndigheter och organisationer som blivit tilldelade signalskydd.

Här hittar du de blanketter som behövs för att göra dina beställningar. Blanketterna är i pdf-format och går att ladda ner och skriva ut från webben.

Beställning administratörscertifikatPDF
Blankett för beställning av administratörscertifikat från FRA

Beställning signalskyddsnycklarPDF
Blankett för beställning/förändring av befintliga signalskyddsnycklar från FRA

Beställning servercertifikatPDF
Blankett för beställning av servercertifikat från FRA

Beställning TEID-kortPDF
Blankett för beställning av TEID-kort från FRA

Hemställan om inköp av signalskyddsmaterielPDF
Signalskyddssystem kan anskaffas genom FRA av myndigheter, organisationer och företag som blivit tilldelade signalskydd enligt förordning om totalförsvar och höjd beredskap

Ifylld blankett skickas till: FRA, Att: Torbjörn Ångman, Box 103, 881 23 Sollefteå
eller med
kryfax: 0620-599 80

Toner

Toner till kryptofax beställs från Kryptoservice, tel: 08‑471 41 90 eller e‑post: signalskydd@fra.se

Toner till multifunktionsskrivare beställs från extern leverantör.

Kontaktpersoner

För frågor rörande nycklar, aktiva kort och certifikat,
kontakta Peder Svensson,tel: 070‑200 83 28, e‑post: peder.svensson@fra.se.

För frågor rörande hård- och mjukvara,
kontakta Torbjörn Ångman, tel: 072‑227 85 73, e‑post: torbjorn.angman@fra.se.

För övriga frågor och i brådskande fall kontakta Kryptoservice,
tel: 08‑471 41 90 eller e‑post: signalskydd@fra.se