Verk­samhets­­­områden och uppdrags­­givare

Verksamhetsområden

FRA har två verksamhetsområden – signalunderrättelseverksamhet som riktas mot utländska förhållanden till stöd för svensk utrikes och säkerhetspolitik, och stöd till informationssäkerheten inom myndigheter och statligt ägda bolag.

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare för signalunderrättelseverksamheten är:

  • regeringen,
  • Regeringskansliet,
  • Försvarsmakten,
  • Säkerhetspolisen,
  • Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten (NOA).

Uppdragsgivare inom informationssäkerhetsområdet är:

  • statliga myndigheter,
  • statligt ägda bolag.