Tillgänglighet för fra.se

FRA – Försvarets radioanstalt står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur fra.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Bild som försöker illustrera tillgängliget - gröna ettor och nollor på svart botten

Hur tillgänglig är webbplatsen?


Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?


Om du behöver innehåll från fra.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till kommunikation@fra.se genom att klicka på länken
 • ring 010-557 46 00 och be att få tala med kommunikationsenheten

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet


Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna.

Tillsyn


Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. genom att klicka på denna länk.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet


Den här webbplatsen är inte i alla delar uppdaterad med hänsyn till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. FRA har gjort en analys av bristerna och hur dessa kan hanteras. Nedan exempel på de brister vi känner till.

Innehåll som står inför förbättringar vad gäller tillgänglighet

Detta är exempel på förbättringar som vi planerar, för användare utan och med nedsatt synförmåga samt med nedsatt färgseende

 • Inskannade dokument saknar textalternativ
 • Hierarkin av html-element behöver förbättras.
 • Dekorelement läses upp men bör istället märkas som dekorativt.
 • Dålig kontrast på både den grå textfärgen och den orange textfärgen.

Exempel på problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Bildspelet och citatspelet bör gå att pausa.
 • Länk i bildspel saknar tydlig beskrivning.
 • Många länkar beskrivs bara med "läs mer".

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Länk i bildspel saknar tydlig beskrivning.
 • Många länkar beskrivs bara med "läs mer"
 • Citatspelet går inte att styra med tangentbord.
 • Vissa element saknar visuell indikering

Dokument

 • Nedladdningsbara dokument så som publikationer, äldre årsredovisningar och blanketter, är inte tillgänglighetsanpassade (undantag är årsrapporter sedan 2020 som är anpassade).

Vår ambition är att hantera de förekommande tillgänglighetsproblemen under 2022.

Webbplatsen publicerades i januari 2019.

Denna redogörelse publicerades i april 2022.