FRA:s organisation

FRA är organiserat i fyra avdelningar: Avdelningen för signalunderrättelser, avdelningen för cyberverksamhet, avdelningen för teknik samt avdelningen för verksamhetsstöd. Dessutom finns ett ledningsstöd som arbetar främst med planering, samverkan och annat stöd till myndighetsledningen.     

Dag Hartelius
Charlotta Gustafsson

Generaldirektören Dag Hartelius är myndighetschef och överdirektör är Charlotta Gustafsson. De bildar tillsammans med chefsjurist Michaela Dràb FRA:s myndighetsledning.

Postadress:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma
Telefon: 08 - 471 46 00
Telefax: 08 - 471 48 53
E-post:fra@fra.se