Organisa­tion

FRA är en så kallad enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en generaldirektör som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

FRA organisationsschema. Klicka på bilden för att förstora den.

Skiss över FRA:s organisation.

FRA:s myndighetsledning består av generaldirektör och överdirektör.

Chefsjuristen har ett övergripande ansvar för att FRA:s verksamhet bedrivs i enlighet med lag och annan författning.

Ledningsstödet arbetar främst med planering, samverkan och annat stöd till myndighetsledningen och chefsjuristen.

Därutöver finns fyra avdelningar: avdelningen för signalunderrättelser, avdelningen för cyberverksamhet, avdelningen för teknik och avdelningen för verksamhetsstöd.

I organisationen ingår även av ett integritetsskyddsråd som följer hur FRA tar hand om integritetsfrågorna. Ledamöterna i rådet tillsätts av regeringen.