Organisa­tion

FRA är en så kallad enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en generaldirektör som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

FRA organisationsschema

FRA:s myndighetsledning består av generaldirektör och överdirektör.

Chefsjuristen har ett övergripande ansvar för att FRA:s verksamhet bedrivs i enlighet med lag och annan författning.

Ledningsstödet arbetar främst med planering, samverkan och annat stöd till myndighetsledningen och chefsjuristen.

Därutöver finns fyra avdelningar: avdelningen för signalunderrättelser, avdelningen för cyberverksamhet, avdelningen för teknik och avdelningen för verksamhetsstöd.

I organisationen ingår även av ett integritetsskyddsråd som följer hur FRA tar hand om integritetsfrågorna. Ledamöterna i rådet tillsätts av regeringen.