Organisa­tion

FRA är en så kallad enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en generaldirektör som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

Organisationsschema för FRA

FRA:s myndighetsledning består av generaldirektör, överdirektör och chefsjurist.

FRA:s organisation består, av fyra avdelningar: avdelningen för signalunderrättelser, avdelningen för cyberverksamhet, avdelningen för teknik och avdelningen för verksamhetsstöd. Dessutom finns också ett ledningsstöd som främst arbetar med planering, samverkan och annat stöd till myndighetsledningen.

I organisationen ingår även av ett integritetsskyddsråd som följer hur FRA tar hand om integritetsfrågorna. Ledamöterna i rådet tillsätts av regeringen.