• Myndig­heten FRA

Myndighetsledningen

Dag Hartelius
Charlotta Gustafsson
Michaela Drab

Generaldirektören Dag Hartelius är myndighetschef och överdirektör är Charlotta Gustafsson. De bildar tillsammans med chefsjurist Michaela Dráb FRA:s myndighetsledning.