Utvecklingen av FRA:s anläggning på Lovön

Sedan ett par år pågår en utveckling av FRA:s anläggning på Lovön. Anläggningen uppfördes på 40-talet, och det finns ett behov att utveckla byggnadsbeståndet och att se över säkerhetsaspekter.

2020-12-16 (uppdaterad 2020-12-22)

Det är Fortifikationsverket som äger de fastigheter som används av FRA, och arbetet på och kring området hanteras av Fortifikationsverket.

Det uppförs en ny kontorsbyggnad på området, vilket syns väl för förbipasserande. En annan förändring är att området för skyddsobjektet kring FRA planeras att utökas från nyvarande 21,6 hektar till omkring 33 hektar. I en förlängning kommer FRA att verka för att Rörbyvägen, som går rakt igenom skyddsobjektet, stängs av för trafik.

FRA har full förståelse för att en del av förändringarna kan påverka kringboende och andra intressenter. Vår ambition är dock att förändringarna ska ske med så liten negativ påverkan som möjligt. FRA och Fortifikationsverket har fört en kontinuerlig dialog med berörda.

Se även vår tidigare information.

Har du frågor kan du vända dig till Fortifikationsverket eller till FRA:s kommunikationsfunktion, telefon 08 471 46 00 eller epost kommunikation@fra.se.

Mer information och ett dokument med frågor och svar finns på Fortifikationsverkets webbplats: www.fortv.se/sv/aktuellt/Nyheter2/Lovon/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Artiklar i media:

Mitt i Mälarö 25 maj 2018länk till annan webbplats

Mälaröarnas Nyheter 5 juni 2018länk till annan webbplats

Mitt i Mälarö 22 dec 2020länk till annan webbplats