Kungen och Kron­prinsessan besökte FRA

Torsdagen den 10 mars besökte Kungen och Kronprinsessan Försvarets radioanstalt (FRA). Vid besöket fick de bland annat information om hur myndigheten fortlöpande följer utvecklingen i närområdet och kriget i Ukraina.

GD Björn Lyrvall, kungen och kronprinsessan

2022-03-10

Utöver information om myndighetens verksamhet inom signalunderrättelseområdet delgavs också information om hur FRA:s arbete inom cybersäkerhet är väsentlig för att minska Sveriges sårbarhet för påverkansoperationer och hybridoperationer.