Vårt erbjudande

Ett jobb med andra värden

Det finns ingen annan i Sverige som gör det vi gör på FRA. Det gör också vårt erbjudande till dig som medarbetare unikt.

Vi erbjuder mycket mer än bra förmåner och villkor – ett jobb hos oss har andra värden och fördelar. Som myndighet erbjuder vi en trygg anställning och utmanande arbetsuppgifter med ett högre syfte. För att fortsätta ligga i framkant, alltid leverera högsta kvalitet med motiverade medarbetare lägger vi till exempel ett stort fokus på kompetensutveckling.

Samhällsnytta

Vårt högre syfte

På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.

Kunskapsintensiv miljö

Vi kan och vill hela tiden bli bättre

När många människor som är bäst inom sitt område möts och tillsammans strävar mot ett gemensamt mål skapas också en kunskapsintensiv miljö. På FRA jobbar många experter med nischade kunskaper och projekt. Har du ett särskilt intresse får du möjlighet att fördjupa dig ännu mer i det du brinner för med unika, intressanta, utmanande och spännande arbetsuppgifter.

Våra medarbetare har hög kompetens, men vi kan alltid bli bättre. Därför är professionell utveckling en självklarhet för oss. Vi erbjuder såväl interna som externa utbildningar för att du både ska kunna lösa dina arbetsuppgifter på bästa sätt och få möjlighet att ligga steget före.

Många trivs på FRA just för att det finns så många kunniga och kompetenta kollegor. Hos oss finns en unik samlad kunskapsbas och en expertis som få arbetsgivare kan erbjuda. Som medarbetare får du förmånen att lära dig av de bästa och dela med dig av din kompetens och dina erfarenheter.

Effektivt och flexibelt

Vi jobbar effektivt och flexibelt

Eftersom våra medarbetare är vår viktigaste resurs, värnar vi om att alla får rätt förutsättningar för att kunna utföra sina jobb på bästa sätt.

Stort förtroende och mycket flexibilitet

Vi ser att flexibilitet på arbetstid skapar utrymme för nya sätt att ta sig an våra utmaningar. Hos oss får du därför stort förtroende och möjlighet att påverka din egen arbetssituation.

Jobbet stannar på jobbet

Vi har en unik arbetsmiljö och verksamhetens karaktär gör att du inte kan ta med dig jobbet hem: varken arbetsuppgifter, dator, telefon eller e-post. Allt detta ger dig en tydlig uppdelning mellan arbete och fritid som saknas på många håll i dagens arbetsliv.

Företagshälsovård

God hälsa för alla medarbetare

För att kunna utföra vårt uppdrag och hela tiden ligga steget före är det viktigt att alla vi som jobbar på FRA mår bra. Vi har läkare och företagssköterska på plats som dessutom har god kännedom den organisation de jobbar i.

Vår företagshälsovård kan göra hälsokartläggningar med livsstilsrådgivning, kan erbjuda samtalsstöd för arbetsrelaterade frågor och chefshandledning av legitimerad psykolog.

Förmåner & villkor

Vad ingår i en anställning hos FRA?

FRA är ansluten till det statliga villkorsavtalet som du hittar via www.arbetsgivarverket.selänk till annan webbplats. Nedan finner du några av alla de förmåner och villkor som ingår i en anställning hos oss.

Exempel på förmåner:

 • Veckoarbetstid om 39 timmar och 10 minuter
 • 28 till 35 dagars semester beroende på din ålder med möjlighet att bruttolöneväxla upp till ytterligare 5 semesterdagar
 • Halvdagar och klämdagar
 • Statlig tjänstepension enligt PA16. Läs mer på www.spv.selänk till annan webbplats
 • Friskvårdsbidrag på 2 500 kronor per år
 • En friskvårdstimme i veckan
 • Gym på arbetsplatsen på flertalet av våra verksamhetsorter
 • Gratis parkeringsplats
 • Egen personalrestaurang för frukost och lunch (Lovön)
 • Natursköna omgivningar
 • Företagshälsovård med läkare, företagssköterska och legitimerad psykolog (Lovön)
 • Försäkringar såsom statlig grupplivförsäkring, tjänstereseförsäkring och personskadeförsäkring. Läs mer på www.afa.selänk till annan webbplats och www.spv.selänk till annan webbplats
 • Rätt till komplettering av sjukpenning vid långtidssjukskrivning (till cirka 90 procent av din lön)
 • Kompletterande ersättning när du tar ut föräldrapenning under 360 dagar (till cirka 90 procent av din lön)
 • Föräldrar som tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan har rätt till förkortad arbetstid. 

Mångfald och jämställdhet

Mångfald är en förutsättning för att vi ska genomföra vårt uppdrag

FRA betraktar mångfald som en tillgång i arbetet och en förutsättning för att vi i verksamheten ska klara av uppdraget. I vår plan för jämställdhet och mångfald utgår vi från de områden som anges i diskrimineringslagen (2008:567) och dokumenterar aktiviteter för att uppnå våra mål. Vi främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi är övertygade om att en blandning av människor skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. Vår organisation rymmer många olika personligheter med unika egenskaper och förutsättningar. Det viktigaste för oss är att du har rätt kompetens och engagemang, sedan ger vi dig rätt förutsättningar för att du ska kunna verka på det sätt som passar dig.

Vi tror att det är viktigt att mångfalds- och jämställdhetsfrågor alltid är i fokus. Därför har vi en arbetsgrupp, Jämstödet, som arbetar aktivt och kontinuerligt med att hitta sätt att förbättra hur vi jobbar med de här frågorna.

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor